Press "Enter" to skip to content

Бригадирите од МРА “Пат на младоста 1982“ утре ќе имаат нова смотра по 40 години

Бригадирите од Битола кои беа дел од МРА “Стрежево 1979“ и друго работни акции на кои учествуваа “акцијашите“ од Битола, кои се одржаа во бившата Југославија, по повод 40. години од сојузната работна акција “Пат на младоста 1982“, а средбата ја организира здружението на волонтери – акцијаши “Волонтери Пелистер“ од Битола.

“Акцијашите“ ќе имаат средба утре, сабота, 25 јуни 2022 година во дворот на Општина Битола, каде на едно место ќе се најдат Абото, Панде, Диката, Французо, Мише… како и бригадири од други градови од Македонија.

По средбата бригадирите ќе го посетат местото каде работеа, патот на младоста, ќе направат увид, а потоа ќе имаат акцијашки рушек, гравче, во Студенсткиот дом.