Press "Enter" to skip to content

HPV исто опасен и за мажите како за жените, направете навремен скрининг во болница “Полодност“

До скоро време не се придаваше големо значење на HPV кај мажите, кои се сметаа само за преносители на вирусот. Но, речиси 90% од сексуално активните луѓе еднаш во животот ќе дојдат во контакт со HPV. Најдобра превенција е навремена вакцинација. Дури третина од карциномите на пенис се предизвикани од HPV и околу 85% од аналните карциноми.

Најнови студии покажуваат дека вирусот може негативно да влијае и на плодноста на мажите, преку намалување на подвижноста на сперматозодите како и на продолжување на времето потребно да дојде до бременост по спонтан пат. Партнерки чии мажи се инфицирани со повеќе типови на HPV имаат драстично поголем ризик од развој на карцином на грлото на матката. Нетестиран и нетретиран партнер значително го зголемува времето до излекување на промените на грлото на матката кај жената.

Само неколку типови на HPV предизвикуваат видливи надворешни промени – генитални брадавици, сите останати не давват никакви симптоми. Нашите искуства покажуваат дека вирусот може да се задржи подолг период кај мажите од тоа што првично се сметаше. Анатомијата кај мажот обезбедува идеални места за размножување и расејување на HPV.За кого е наменет скгинингот:

– Промена на партнерка
– Во случаи кога кај партнерката се потврди присуство на HPV или промени на PAP
– Присутни надворешни промени (брадавици) во гениталната регија
– Присутни генитални брадавици кај партнерката
– Како дел од рутински скрининг за сексуално преносливи инфекции
– Пациенти со ослабен имунолошки систем кои се сомневаат дека можеби се инфицирале со HPV
– Пациенти со идиопатски стерилитет
 
Во нашиот андролошки кабинет, единстено во државата, од пред неколку години успешно се применува скринингот, со користење на најсензитивна технологија – multiplex rtPCR за детекција и квантификација на 21 тип на HPV, во комбинација со специјализиран алгоритам за проценка на ризикот и следење на лекувањето.