Press "Enter" to skip to content

Нови активности за зајакнување на капацитетите за противпожарна заштита на Пелагонискиот регион (фото)

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во рамките на проектот “Подобрување на системот за заштита на животната средина во Пелагонискиот регион преку јакнење на институционалните капацитети за комунални услуги и заштита и безбедност на граѓаните, нивните материјални добра и природното и културно богатство” финансиски поддражан од министерството за локална самоуправа, набави современо противпожарно возило.Возилото е наменето за потребите на Општина Демир Хисар и со него ќе се зајакнат капацитетите на ТППЕ Демир Хисар за справување со пожари и обезбедување на брзи и квалитетни интервенции. Со набавката на противпожарното возило кое ги исполнува современите стандарди и потреби се придонесува кон решавање на долгогодишниот проблем на ТППЕ Демир Хисар а тоа е недостиг од современа функционална противпожарна опрема.Со зајакнувањето на капацитетите ќе се зголеми безбедноста на граѓаните од овој дел од регионот како и ефикасноста и брзината на интервенциите кои оваа територијална противпожарна единица ги врши не само на територијата на Демир Хисар туку по потреба и во соседните општини Битола и Крушево. Вкупната вредност на проектот изнесува 7.999.220 мкд од кои 2.000.000 мкд се кофинансирање од општина Демир Хисар а останатите средства се обезбедени од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021/2022 година на  Министерството за локална самоуправа.

More from ВестиMore posts in Вести »