Press "Enter" to skip to content

Кај “Сточниот пазар“ во Битола започна со работа пазар на големо, продавачите бесплатно го користат

Денес на површина од 3,500 метри квадратни, започна со работа новиот битолски пазар на големо, или како битолчани го викаат продажба од камиони, кој е сместен кај “Сточниот пазар“ во Битола со кој стопанисува ЈП “Пазари“ од Битола. Пазарот на големо сега е на чиста, оградена и уредена површина, со сите неопходни услови за сите закупци на земјоделски производи и им нуди: подлога со гребен асфалт, тоалети, вода, лед oсветлување, паркинг за лесни возила, а целиот простор е целосно ограден.Од денес продавачите и купувачите добија пазар за продажба на големо, а продавачите од можат бесплатно да го користат овој простор обезбеден од ЈП “Пазари“ за продажба на своите производи, а со отворањето на овој нов пазар се стави крај на продажбата на диво, на паркинзи и зелени површини, и по улици низ Битола.