Press "Enter" to skip to content

ЈКП “Водовод“ – Битола: соопштение за заостанатиот долг на граѓаните

Корисниците на водни услуги на ЈКП “Водовод“ Битола кои имаат заостанат долг за вода и тоа; /по основ на тужени, редовни сметки и фактури за сите физички и правни лица / во периодот од 01.11. 2022 година до 20.11. 2022 година, задолжително да го платaт заостанатиот долг.
 
Доколку должниците не се јават во наведениот временски период, ЈКП “Водовод“ – Битола ќе постапи согласно позитивните законски прописи.