Press "Enter" to skip to content

Библиотека “Св. Климент Охридски“ – Битола дел од проектот “Sasas Jekhvar Jekh – Некогаш одамна … и сега“

Започна воведниот состанок на нашето 30 месечно партнерство во рамки на проектот „Sasas Jekhvar Jekh – Некогаш одамна … и сега“ во Кискунхалас, Унгарија. За време на состанокот, партнерите беа информирани за планираните активности, предвидените резултати и нивните конкретни задачи и ресурси со кои располагаат за остварување на целите на проектот. Најважните моменти беа двете сесии за читање бајки во вечерните часови. Претставниците на партнерите читаа бајки од различни земји и со различни содржини.Главните резултати од проектот се европска книга за ромска бајка со вкупно 40 ромски бајки од 8 земји партнери, секоја секоја на националниот јазик и најчесто зборуваниот ромски дијалект, монографија за ромските бајки што го опишува нивното потекло, традиција и значење за културното наследство на Ромите и за европското културно наследство. наставна програма за едукација на раскажувачи, образовани раскажувачи и 80 спроведени раскажувачки настани.Следниот партнерски состанок ќе се одржи во март 2023 година во Грција. Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ – Битола е дел од проектот Sasas Jekhvar Jekh. Once upon a time – and now. Sasas Jekhvar Jekh е Еразмус проект. Земјите партнери се Германија, Бугарија, Унгарија, Србија, Романија и Грција.