Press "Enter" to skip to content

Обука на полициски службеници од програмата “Комуникација со заедниците“

На подрачјето на СВР Битола се одржа тридневна обука со полициски службеници од средно раководен кадар при СВР Битола согласно програмата “Комуникација со заедниците“, организирана од МВР и ICITAP -оддел за правда, поддржана од амбасадата на САД во РСМ.

Обуката имаше за цел подобрување на полициското работење во заедницата ,односно практицирање на ефективно и ефикасно полициско работење во заедницата.