Press "Enter" to skip to content

“Сумнал“ ќе помага младите Ромки да дојдат полесно до вработување

Здружението за развој на ромската заедница “Сумнал“ и општина Битола започнуваат да го реализираат проектот “Со зајакнати вештини до вработување на младите Ромки“, односно младите Ромки да се вклучат во современите општествени трендови и текови и да дадат свој придонес кон развојот на современото македонско општество.

Главна цел на проектот е преку имплементација на различни работилници, жените Ромки да ги зајакнат своите способности и знаење за решавање на проблемот на младинска невработеност.Создавање кооперативна, инспиративна и поддржувачка социјална и деловна клима и обезбедување квалитетни активности, коишто ќе им овозможат развивање на компетенции и потикнување на индвидуалниот кариерен развој.

Посетата на обуките за зајакнување на нивните капацитетите ќе придонесе учениците да се вклучат во општествените трендови да ги развијат своите капацитети кон инивативност и претприемништво и воедно ќе се стекнат со поголема самодоверба и ќе им се отворат нови можности, перспективи и знаења за интервју за барање на работа, а со тоа во иднина да станат и поконкурентни на пазарот на трудот.

More from ВестиMore posts in Вести »