Press "Enter" to skip to content

Студентскиот дом “Кочо Рацин“ приреди дегустација од студентското мени за органите на управување на УКЛО

Две редовни седници на органите на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола се одржаа во Студентскиот дом “Кочо Рацин“ во Битола што е придружна членка на
УКЛО.На покана на вработените од Студентскиот дом и директорката Соња Карапец, по завршување на работниот дел, членовите на Управата и Сенатот  непосредно се запознаа со условите за сместување и услугите што ги добиваат 284 студенти  сместени во овој Дом.Капапец рече дека има и слободни соби за студенти коишто на УКЛО престојуваат преку Еразмус размена, како и објект со 15  адаптирани  легла за студенти со попреченост, со што
студентскиот дом од Битола е единствен во државата со ваков важен капацитет.Во рамки на посетата на Студентскиот дом “Кочо Рацин“ Битола претставниците од студентското раководство на УКЛО, Управата и Сенатот имаа можност за дегустација на комплетното студентско мени и да се запознаат со грижата за студентите во Домот поврзана со нивната исхрана и здравје.