Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: одбрана од напад со фаќање за врат (видео)

Ѓуро Илиќ од Битола основач на будо-центарот од Битола, џудо мајстор 6 Дан и аикидо мајстор 7 Дан, преку кратко видео ќе покаже како да се одбраните од напад, кога напаѓачот напаѓа од напред со фаќање за врат, со примена на техника од реален аикидо.

Две одбрани од напад кога сте нападнати со фаќање на врат, како што е презетнирано на краткото видео.

На краткото видео прикажана е одбрана со примена на техника од реален аикидо, кое е  снимено во поранешниот филмски град во Битола.