Press "Enter" to skip to content

УКЛО Битола ги прогласи најдобрите студенти за академската 2021/22 година (фото)

Денес на свечената седница на Унивезритетскиот совет и Ректорската Управа Ректорот на УКЛО Битола додели пофалници и парични награди од УКЛО за најдобро дипломирани студенти во академската 2021/2022 година.Најдобри во сите восокообразовни институции во рамките на УКЛО се:

Анастасија Маркоска, Факултет за безбедност-Скопје, просечна оценка на дипломирање 9,31.

Сара Петковска, Технички факултет-Битола, просечна оценка на дипломирање 9,38

Стефани Мирческа, Висока медицинска школа-Битола, просечна оценка на дипломирање 9,47

Сара Срезовска, Правен факултет-Кичево, просечна оценка на дипломирање 9,55

Димитар Митревски, Факултет за информатички и комуникациски технологи- Битола, дипломирал со просек 9,92

Симона Зуламоска, Педагошки факултет-Битола, просечна оценка на дипломирање 9,98

Радмила Андоноска, Факултет за туризам и угостителство-Охрид, просечна оценка на дипломирање 10,00

Сибела Мамудоска, Економски факултет- Прилеп, просечна оценка на дипломирање 10,00