Press "Enter" to skip to content

Студентска работилница “Права и принципи“ и интерактивни предавања за студентите на УКЛО Битола (фото)

Во Студентскиот информативен центар на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола денес се одржаа две работилници.На студентската работилница на тема ,,Права и принципи“, проф. д-р Сашо Кочанковски од Центарот за човекови права АМОС од Битола го промовираше електронското издание на прирачникот за образование на човекови права КОМПАС, издаден од Советот на Европа, кој од неодамна е преведен на македонски јазик и е поставен на веб страницата на Советот.На работилницата на студентите им беше предочено дека сите треба да бидат одговорни за почитувањето и заштитата на човековите права и слободи и дека секој поединец треба да даде свој придонес во тоа.Во СИЦ на УКЛО се одржа и интерактивна работилница со проф. д-р Гордана Ристевска-Димитровска и проф. д-р Драгана Батиќ од Психолошкото советувалиште на УКЛО, на кое студентите имаа можност низ разговор да се запознаат со некои аспекти за подобрување на менталното здравје.Целта на ваквите средби е студентите да се запознаат со работата на советувалиштето, да се рушат предрасудите во врска со барањето на психолошка помош кога тоа е потребно, но и да се зборува за потребата од личен раст и развој.Психолошкото советувалиште на УКЛО работи во рамките на Универзитетскиот  центар за кариера, доживотно учење и алумни КРЕДО и е бесплатно за студентите на Универзитетот.