Press "Enter" to skip to content

Новата година започни ја со нова кариера во СН Осигурителен брокер – отворени позиции во Скопје и Битола

СН Осигурителен брокер АД Битола вработува:

1.СОРАБОТНИК ВО СЕКТОРОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ФИНАНСИИ

Реон: Битола

Опис на работно место:

 • Следи и проучува законски прописи, упатства и акти за правилно водење на сметководствените работи
 • Книжи фактури, денарски и девизни изводи, побарувања по основ на плаќање на платежни картички, регреси, компензации, трошковни благајни
 • Ефикасно комуницира со клиенти при сложување картички
 • Ефикасно комуницира со останатите сектори во Друштвото
 • Чува деловни книги и сметководствени документи
 • Врши анализа, контролира и усогласува фактури со главната книга и аналитичка евиденција

Квалификации:

 • Висока стручна подготовка (ВСС) – Економски факултет
 • Работно искуство минимум 1 година во струката
 • Работно познавање во MS Office
 • Развиени организациски способности, самоиницијативност, аналитичност, почитување на рокови
 • Способност за тимска работа
 • Возачка дозвола Б категорија- ќе се смета за предност

Услови и бенифиции:

 • Загарантирана бруто-плата
 • Полно работно време од 40 часа неделно
 • Договор на определено време од 3 месеци со можност за продолжување на договорот на нeопределено време.

Вашата професионална биографија испратете ја на: kariera@snbroker.mk со НАЗНАКА за работна позиција и реон во кој аплицирате.

2. СОРАБОТНИК – ПРОДАЖЕН АГЕНТ ВО СЕКТОРОТ ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

 Реон: Скопје и Битола

Опис на работно место:

 • Подготовка на понуди за клиенти и склучување полиси
 • Остварување позитивна комуникација со клиентите
 • Поддршка на активностите на продажната мрежа и креативност во поглед на таргет групи на клиенти
 • Претставување и добро владеење на пакетите за осигурување
 • Доследно исполнување на плановите за продажба
 • Информирање и запознавање со услугите на осигурување на потенцијални клиенти

Квалификации кои ги има нашиот идеален кандидат:

 • Висока стручна подготовка (ВСС)
 • Работно познавање во MS Office
 • Развиени организациски способности, самоиницијативност, аналитичност, почитување на рокови
 • Способност за тимска работа
 • Возачка дозвола Б категорија- ќе се смета за предност

Услови и бенифиции:

 • Загарантирана бруто-плата
 • Систем на наградување
 • Бесплатна обука и Постојана едукација
 • 24/7 менторирање од искусни вработени

Вашата професионална биографија испратете ја на: kariera@snbroker.mk со НАЗНАКА за работна позиција и реон во кој аплицирате.