Press "Enter" to skip to content

Студентите и професорите од БАС академијата израдуваа дел од учениците во ОУ “Ѓорги Сугарев“

Студентите од Кариерниот центар на БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ – БАС, Скопје преку хуманитарна донација обезбедија денеска насмевки и ги стоплија срцата на учениците од ОУ “Ѓорѓи Сугарев“ – Битола и наставничката Наташа Тодоровска. Голема благодарност до студентите, координаторот на Кариерниот центар, Ана Христовски и сите вработени на БАС.

Сите заедно пееја, играа и се забавуваа.

на БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ – БАС, Скопје преку хуманитарна донација обезбедија денеска насмевки и ги стоплија срцата на учениците од ОУ “Ѓорѓи Сугарев“ – Битола и наставничката Наташа Тодоровска. Голема благодарност до студентите, координаторот на Кариерниот центар, Ана Христовски и сите вработени на БАС.

Сите заедно пееја, играа и се забавуваа.

центар на БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ – БАС, Скопје преку хуманитарна донација обезбедија денеска насмевки и ги стоплија срцата на учениците од ОУ “Ѓорѓи Сугарев“ – Битола и наставничката Наташа Тодоровска. Голема благодарност до студентите, координаторот на Кариерниот центар, Ана Христовски и сите вработени на БАС.

  • Сите заедно пееја, играа и се забавуваа.