Press "Enter" to skip to content

“CERMAT“ – награда за општествено одговорна компанија

Благодарение на својата посветеност да има позитивно влијание врз своите клиенти, вработени и заедницата, како и да ја дава својата безрезервна поддршка за спортот, компанијата “ЦЕРМАТ“ доби признание за општествено одговорна компанија од страна на Општинскиот сојуз на спортови, во рамките на традиционалниот годишен избор на најдобри спортисти и екипи на Битола за 2022 година.Како компанија која зазема силен став за прашања како одржливост, правични работни практики и ангажман во заедницата, изградивме репутација на компанија која се грижи да направи разлика во светот, истовремено приоритетизирајќи го спортот како една од најважните ставки во промовирање на здравиот начин на живот.