Press "Enter" to skip to content

“Цермат“ Битола, вработува: СМЕТКОВОДИТЕЛ 

“Цермат“ доо Битола, има потреба од вработување на машко лице, на работно место СМЕТКОВОДИТЕЛ во сектор сметководство и финансии

Потребни квалификации:

-Завршено високо образование – Економски факултет (насока: Сметководство и финансии),

-Одлично познавање на Англиски јазик (вербална и писмена комуникација), познавање на др. странски јазици ќе се смета за предност,

-Задолжително напредно познавање на MS Excel, како MS Office Пакетот,

-Останати компјутерски познавања,

-Работно искуство во соодветната област ќе се смета за предност.

Краток опис на работно место и основни одговорности:

-Работење во согласност со правните норми и етичкитекодекси на компанијата,

-Атрактивна и динамична работна средина,

-Материјално и финансико сметководство,

-Прием на фактури и регистрација во систем.

Нашата компанија придава голема важност на цврстата волја и определеноста  кон носење резултати, но секако и кон развој на сопствениот кадар преку перманентно учење и сопствен личен развој. Позицијата нуди можност за понатамошен Ваш личен и професионален  развој вопозитивна и динамична работна околина.

Доколку сметате дека сте спремни да станете дел од “Цермат“испратете Ваше “CV“ на следниот е-маил: vrabotuvanje@cermat.com.mk  со задолжителна назнака СМЕТКОВОДИТЕЛ.