Press "Enter" to skip to content

На УКЛО Битола презентација за нови проекти од областа на техничките науки

На 15 март 2023 година, во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, д-р Златимир Димчовски, почесен професор на УКЛО презентира неколку предлози за нови проекти од областа на техничките и информатичките науки.Покрај ректорот, проф. д-р Игор Неделковски, проректорката, проф. д-р Јасмина Буневска – Талевска, на средбата присуствуваа деканите: проф. д-р Митко Костов од Техничкиот факултет и проф. д-р Благој Ристевски од ФИКТ со академски кадри од овие единици.Интерес за соработка во проекти кои би се реализирале со УКЛО и поддршка со CERN, изразија локалните самоуправи од Битола и Ресен, кои со свои претставници ја следеа презентацијата на предлозите за нови проекти во кои би се вклучиле како соработници и идни партнери.Професорот Димчовски покрај предлозите за проекти, изложи и начини за обезбедување соодветна логистичка поддршка на идни активности.Инаку, професорот Димчовски е познат и признат македонски научник кој поголемиот дел од својот работен век го поминал токму на CERN, познатата Европска организација за нуклеарни истражувања со седиште во Швајцарија.