Press "Enter" to skip to content

УКЛО Битола потпиша Договор за билатералната соработка со Универзитетот „Мајка Тереза“ од Скопје

Денес во просториите на Ректоратот, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола потпиша билатерален договор со Универзитетот „Мајка Тереза“ од Скопје.Потпис на документот ставија ректорите, проф. д-р Игор Неделковски и академик Изет Зеќири. Тие ги дефинираа наставно-научните области од заеднички интерес како и модалитетите за реализација на активности во делот на размени на кадри и студенти, учество во заеднички научно-истражувачки и други проекти, оргнизирање семинари, конференции, академски форуми и други форми на академска соработка.Двајцата колеги ректори ја истакнаа потребата од соработка. Тие оценија дека имаат взаемен интерес за академско поврзување во повеќе области. Особено е нагласена потребата за сплотеност што ќе помогне полесно  надминување на актуелните предизвици во виското образование и ќе овозможи повеќе и подобри резултати во работењето.На чинот на потпишување на договорот што се одржа во ректоратпт на УКЛО, покрај ректорот на УМТ, Изет Зеќири присуствуваа и проректорите: проф. д-р Бујамин Бела, проф. д-р Беким Фетаји и деканот на Факултетот за технички науки, проф. д-р Неритан Туркеши.Домаќини од УКЛО, покрај ректорот Неделковски беа неколку члена од Ректорскиот колегиум, проректорите: проф. д-р Јасмина Буневска – Талевска, проф. д-р Јове Димитрија Талевски и проф. д-р Горан Илиќ, претседателот на Универзитетскиот сенат, проф. д-р Николче Јанкуловски и раководители од Централната стручна и административна служба.Ова е прв билатерален договор што проф. д-р Игор Неделковски го потпишува по стапување на функцијата ректорна УКЛО. Инаку, првиот договор за соработка меѓу УМТ и УКЛО беше потпишан на 10 јануари 2018 г.  и  имаше важност од три години.  

More from ВестиMore posts in Вести »