Press "Enter" to skip to content

Форумот на жени на СДСМ засади садници кај Кркардаш

По повод 21-ви Март, Денот на пролетта и големиот празник “Св. 40 Маченици“, Форумот на жени СДСМ Битола заедно со претседателката – Јадранка Павловска, претседателот на ОО СДСМ Битола – Драган Крајовски и Организациониот секретар на ОО СДСМ Битола – Миле Велјановски, засадија нови садници во дворот на манастирот на Кркардаш.