Press "Enter" to skip to content

“Жан Митрев дијагностик“: до 50% попуст за голем број лабораториски испитувања

Биохемиската  лабораторија  при Дијагностичкиот центар Жан Митрев Дијагностик Битола, која е најсовремена во Битолско -Пелагонискиот регион и пошироко, од неодамна нуди неверојатни попусти (и до 50%) за широк спектар на лабораториски испитувања. Разговараме со Анета Ангелевска, дипломиран инженер по биологија во биохемиската лабораторија:

-Нашата лабораторија е опремена со најсовремена апаратура и автоматизирани инструменти од врвни светски производители кои пак поседуваат високо прецизна технологија за обработка на материјалите. Со цел да им излеземе во пресрет на нашите пациенти во периодов кој го карактеризира општ пораст на цени, направивме големо намалување на цените на голем број лабораториски испитувања. За илустрација, ќе  бидам многу конкретна:ОСНОВЕН БИОХЕМИСКИ ПАКЕТ-ЛУ 1

Седиментација на еритроцити, 5 диференцијална крвна слика, глукоза, холестерол, триглицериди, уреа, креатинин, ASТ, ALT и серумско железо

Цена на пакетот 250 денари!

ОСНОВЕН БИОХЕМИСКИ ПАКЕТ СО ХДЛ И ЛДЛ

Седиментација на еритроцити, 5 диференцијална крвна слика, глукоза, холестерол, HDL, LDL, триглицериди, уреа, креатинин, ASТ, ALТ и серумско железо

Цена на пакетот 350 денари!

ПАКЕТ КРВНА СЛИКА СО БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ

Седиментација на еритроцити, 5 диференцијална крвна слика, глукоза, холестерол, HDL, LDL, триглицериди, уреа, креатинин, ASAT, ALAT, серумско железо, натриум, калиум и вкупен калциум

Сега чини  650 денари!

НЕ Е ПОТРЕБЕН УПАТ, а резултатите се добиваат за краток временски период.

За да се информирате за цените на останатите лабораториски испитувања, јавете се на:

+389 47 266 633

+389 47 266 631

+389 70 408 075

Не чекајте, посетете не!!!

Ние постоиме за Вас и се грижиме за Вашето здравје!