Press "Enter" to skip to content

Започна реализацијата на проектот за дигиталната сигурност и благосостојба кај возрасните “DigiWELL“ (фото)

Проектот “DigiWELL“ има за цел да ги поттикне возрасните со потребните компетенции за дигитална благосостојба и дигитална безбедност овозможувајќи воспоставување на дигитална отпорност за сите.Проектот ќе придонесе за градење на дигитална отпорност (дигитална сигурност, дигитална благосостојба). Преку обуки, како и преку платформа за OER (Open educational resources) – екосистем за учење ќе се подобри дигиталната сигурност и благосостојба кај возрасните.Главните активности се работни сесии за возрасни, работилници на интернационалните партнери и настани. Со партнерите ќе се развие креативен прирачник и методологија, програма за обука и материјали и платформа за OER (Open educational resources).Планирано е 1.000 возрасни и нивни организациите/мрежите преку OER (Open educational resources) платформата директно да имаат корист од проектните активности или резултати.