Press "Enter" to skip to content

Совети за спортисти: Инструментна мобилизација на меките ткива

IASTM (Инструментна мобилизација на меките ткива) е техника на релаксирање на мускулите, лигаментите и фасциите со помош на метални инструменти. Името на техниката е изведено од старогрчкиот збор „ергон“ што значи „резултат на човечка работа, без разлика дали е рачна, ментална, научна или уметничка“. Техниката постои илјадници години (се користела во древната кинеска медицина), а во последно време се заснова на долгогодишно истражување и секојдневно се докажува во клиничката пракса на специјализирани сертифицирани терапевти.Денес, IASTM е незаменлива техника во сите најдобри светски клиники и спортски клубови. Се користи не само како третман за болка или повреда, туку и за решавање на ограничен опсег на движења предизвикани од проблеми со меките ткива. Употребата на IASTM техниката рапидно расте во последните пет години поради задоволството на пациентите и терапевтите кои обезбедуваат таква услуга, како и бројните студии кои покажаа бројни придобивки и ефективност на методот IASTM.Примени на техниката Ergon IASTM како основен третман: тендиопатија: рамениот зглоб (M. Supraspinatus), тениски и голферски лакт  екстензорни и флексорни тендопатии, Раце (DeQuervain-ова болест), ахиловата тетива, рes anserinus, илиотибијален лигамент ИТБ, колена (скокачко колено), плантарен фасциитис, истегнување на мускулите (субакутна/хронична фаза), истегнување на лигаментите (фаза на ремоделирање), намален опсег на движења (ROM), (замрзнато рамо, постоперативни адхезии, дупујтренов синдром, миофасцијални тригерни точки, мускулни грчеви, синдроми на болка Shin splints.