Press "Enter" to skip to content

Специјални цени за тумор маркери на простата и гликоза во крвта (PSA и HbA1c)

-Добро е познато дека PSA тестот (Простата специфичен антиген тест) претставува еден од индикаторите за проценка на ризикот за појава на канцер на простата. Бидејќи, Жан Митрев Дијагностик – Битола се грижи за машкото здравје,  ви овозможува PSA тестот да го направите за само 630 денари.

Тестот за гликолизиран хемоглобин или HbA1c – тест, покажува колкаво е просечното ниво на шеќер (гликоза) во крвта во период од 2 до 3 месеци.  Ваквиот тест има важно значење при поставување на дијагнозата Diabetes mellitus позната како шеќерна болест. Исто така, овој тест е од особена важност и за лицата со веќе поставена  дијагноза Diabetes mellitus, со цел следење на концентрацијата на гликоза во крвта. Сега, во Жан Митрев Дијагностик – Битола, HbA1c тестот може да го направите за само 560 денари.

Биохемиските анализи се клучни при поставување на соодветна дијагноза. Но исто така се неопходни и како параметри за следење на постоечка болест или состојба.

За да се информирате за цените јавете се на: 

+389 47 266 633

+389 47 266 631

+389 70 408 075​

или на локација ул. “Север Југ“ бр. 3 во Битолаа