Press "Enter" to skip to content

Болницата “Плодност“ на конгресот на МАГО со 8 теми од областа на гинекологијата и акушерството (фото)

На 5-тиот конгрес на МАГО (Македонска асоцијација на гинеколози и акушери на Македонија), кој се одржа во Охрид од 11.05 до 14.05.2023, нашите гинеколози и акушери учествуваа со 8 теми од областа на гинекологијата и акушерството. На конгресот беа присутни 520 делегати.Прим. д-р Таше Трпчевски имаше предавања за новините во примената на лапароскопската микроинвазивна хирургија во Македонија – наши искуства.-На овој конгрес сите присутни имаа можност да видат дека ние сме лидери во Македонија во примената на напреднатата лапароскопска хирургија. Со ова потврдивме дека науката не движи нас, а ние ја движиме науката, истакна д-р Трпчевски.