Press "Enter" to skip to content

Младите во Пелагонија продолжуваат со развивање на своите бизнис идеи

Во Битола продолжија активностите на проектот “FAST FORWARD” во чии рамки се реализираше четвртата работилница од модулот: ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ И ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ – ПАЗАРНА ВАЛИДАЦИЈА НА БИЗНИС ИДЕИ. За време на работилницата, младите учесници од Пелагонискиот регион ги презентираа своите бизнис идеи разработени во CANVAS формат притоа разработувајќи ги најважните аспекти на секој стартап и тоа: потенцијални клиенти, value proposition, канали на дистрибуција, маркетинг и промоција, потребен инвестициски капитал, расходи и клучни активности.

Со цел поголем импакт од работилницата, за време на истата со учесниците беше дискутирано и за поими и практики кои се од исклучителна важност за раст и развој на секој бизнис во почетна фаза како што се бизнис акумен, лидерство и ефикасна комуникација.

Како и кај претходните три работилници, според коментарите и евалуацијата од страна на учесниците, целта на работилницата беше постигната: учесниците имаа можност да ги разработат и валидираат своите бизнис идеи но и да стекнат нови знаења и вештини кои ќе им помогнат да ги реализират своите претпремачки планови и да ги креираат своите бизнис успеси истовремено применувајќи иновативно размислување и пазарна логика.

Проектот “FAST FORWARD – развој на вештини на младите од Пелагонија за подобра иднина” е имплементиран од Здружението за унапредување на развојни процеси ПРО ЛОКАЛ од Битола со поддршка од Американската Амбасада во Северна Македонија.

More from ВестиMore posts in Вести »