Press "Enter" to skip to content

СОЗУ “Кузман Шапкарев“ го одбележа Интернационалниот ден на биолошката разновидност

Денес, на 22 мај, интернационалниот ден на биолошката разновидност учениците од земјоделското училиште “Кузман Шапкарев“ од Битола со своите соученици, партнери од Франција и Италија, ги започнаа активностите на тема “Биодиверзитетот и пчелите во Европа”.-Постои нераскинлива врска помеѓу природата и човечкиот живот. Ние сме зависни од здрави, разновидни природни системи за нашата храна и здравје во неверојатна мера. Затоа, 22 мај е прогласен за Меѓународен ден на биолошката разновидност за да се подигне свеста за неколку прашања за биолошката разновидност. Активностите кај учениците ќе допринесат за да се зголеми разбирањето и присутноста на проблемот со биолошката разновидност, истакнуваат од средното земјоделско училиште.