Press "Enter" to skip to content

“VOLUSON EXPERT 22“ најнов апарат за ултразвук во болница “Плодност“, за прв пат во Македонија (видео)

Болница “Плодност“ од Битола го набави најновиот апарат “VOLUSON EXPERT 22“ за прв пат во Македонија. Се работи за премиум модел на најквалитетниот ултразвук во гинекологијата и перинаталната медицина.

-Го набавивме најновиот модел од серијата на “волусон“ кој нема никаква конкуренција во однос на останатите ултразвучни апарати од било која марка. Користејќи ја реалистичната слика на овој апарат ќе дојдеме многу полесно и побрзо до дијагнозата. Ова е многу скап апарат и сите кои се занимаваат со оваа проблематика, најдобро знаат за каква технологија станнува збор. “Intelegent ultrasaund assist artefitial intelegency technology“ е инкорпорирана во системот на “VOLUSON EXPERT 22“. И понатаму нашата цел е инвестирање во медицината за полесна и побрза дијагноза, во корист на нашите пациенти. Ова е прв и единствен апарат од овој вид, донесен во Македонија, изјави прим. д-р Таше Трпчевски, менаџер на болница “Плодност“.