Press "Enter" to skip to content

Петар Грашо на 20 јун доаѓа во Битола

Ракометно игралиште, 20 јуни 2023 година

Картите се во продажба од 600 денари до 10 ти јуни.

Продажба во: “Dimpo Tobacco“ – Нов пазар, Грозд и Ленски Мост; “Barista Coffee Shop“ и онлајн на KupiKarta.com!

Инфо и резервации на 079/258-923.