Press "Enter" to skip to content

ЈКП “Нискоградба“ Битола со иновативна технологија во санација на коловозите

Во соработка со Градежен факултет-Скопје и ЈКП “Нискоградба“ Битола, од страна на професорот д-р Горан Мијоски беше промовирана иновативна технологија за санација на оштетувањата на коловозните конструкции. Промоцијата беше изведена на Булевар 1-ви мај, кај потегот на Сточен пазар.

-Станува збор за нова, еколошка технологија која се применува во европските развиени земји и за која се потребни : стружен матријал од асвалтните коловози, бетономешалка, адитив ,,рејувинатор” и мал ваљак за компактирање на материјалот. Оваа постапка ќе придонеси за намалување на потрошувачката на енергија, повторно користење на струганиот матријал од коловозот за санација на ударни дупки, прекопи и други оштетувања. Измешаниот матријал е по таканаречена ,,ладна” – брза постапка во која може да се додаде пигмент боја и би се користела за обоени патеки и паркиралишта, велат од ЈКП “Никоградба“.

По промоцијата во Штип следеше промоција и во Битола се со цел, воведување на нава технологија која ќе даде допринос за поефикасно справување со проблемите низ битолските улици и за доброто на нашите сограѓани.