Press "Enter" to skip to content

ЈП “Стрежево” Битола: успешно се справуваме со надојдените води од Пелистер

Акумулацијата “Стрежево“ со која стопанисува ЈП “Стрежево“ од Битола, ги зафаќа водите од реките Кишавска, Остречка, Граешка, Злокуќанска, Стара Река, Киндерка, река Шемница и река Драгор за потребите на Хидросистемот “Стрежево“ деновиве бележи зголемен доток изминатите денови, а за состојбите директорот Менде Граматковски вели:-Во акумулацијата “Стрежево“ како директна последица на интензивните врнежи од дожд, но од наша страна сме подготвени за вакви ситуации, предвиден е акумулационен простор за надојдените води, и имаме технички можности за директна регулација на водостојот на акумулацијата, а со цел спречување на штетните дејствија кои можат да се појават како последица од врнежите. Сите реки од сливното подрачје редовно се мониторираат, го следиме дотокот на вода на дневна основа, и можеме да констатираме дека и покрај зголемениот водостој на сите реки состојбата е стабилна, и без никаква опасност за излевање на речните корита.ЈП “Стрежево“ ќе продолжи постојано да врши редовен мониторинг на квантитетот на водите од припадните води на сливното подрачје, а граѓаните треба да бидат спокојни бидејќи претпријатието е подготвено да се справи со предизвиците поврзани со надојдените води како последица на интензивните пролетни дождови.

More from ВестиMore posts in Вести »