Press "Enter" to skip to content

УКЛО Битола е прв македонски универзитет кој пристапи на Акциониот план за “Diamond Open Access“

Универзитетот “Св. Климент Охридски“ од Битола  пристапи кон Акциониот план за Diamond Open Access инициран од  еминентите ScienceEurope, cOAlition S, OPERAS, и French National Research Agency (ANR) и станa дел од ова реномирано семејство од академии, универзитети, факултети, институти и истражувачки центри ширум светот.

Чинот на приклучување на УКЛО во иницијативата е меѓу активностите што ги презема Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола за меѓународно етаблирање, меѓу кои,  истакнато место имаи пристапувањето кон Акциониот план за Diamond Open Access.

Акциониот план што е предводен од заедницата Diamond OA, предвидува развивање и проширување на одржлив, научен комуникациски екосистем. Тој воедно става акценти на потребата за хармонизирање и развивање на заеднички ресурси за целокупниот Diamond OA екосистем, вклучувајќи ги научните списанија и платформи, притоа, почитувајќи ги културните, јазичните и другите разлики кои претставуваат компаративна предност на секторот наука и академско издаваштво.

Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола започна да ги инкорпорира стандардите на Diamond Open Access во неговото меѓународно научно списание „Хоризонти” кое непрекинато се издава од 2005 година.

Денес, меѓународното научно списание „Хоризонти” се наоѓа во фаза на реконфигурација и подготовка за негово индексирање во реномирани научни бази, во согласност со највисоките стандарди на академско издаваштво. Пристапувањето кон Diamond OA е уште еден чекор кон остварување на овие цели.

https://uklo.edu.mk/blog/uklo-prv-makedonski-univrerzitet-doa/

More from ВестиMore posts in Вести »