Press "Enter" to skip to content

Дозволи за движење во националниот парк “Пелистер“ во дирекцијата на Националниот парк

Издавање на дозволи за движење се врши во дирекцијата на Националниот парк “Пелистер“ во Битола, од 07:00 до 15:00 часот, или на email: visitpelister@gmail.com.

Потребни податоци се следните:

• Име и презиме

• Матичен број

•Број на лична карта / пасош

• Регистарска табличка од возилото

• Ден на посета и времетраење на престојот

• Локација/ место на движење

НАПОМЕНА :

Посетителот има обврска да ја напушти зоната на строга заштита до 17:00 часот.

More from ВестиMore posts in Вести »