Press "Enter" to skip to content

Награда за регионалната комора во Битола од Стопанската комора

Регионалната комори од Битол е добитник на дел од наградите што Стопанската комора на Северна Македонија ги додели по повод 101-годишнината од нејзиното создавање.

Наградите што беа доделени се во две категории: првата-приоритети на Комората за придонес во развојот на извозот. За долгогодишна коморска активност на Регионалната комора од Битола, а наградата ја прими претседателот Мирко Велевски, сопственик на “Хемометал“ и “ВЕМИЛК“ од Битола.

Наградите ги додели претседателот на Комората, Бранко Азески, кој истакна дека придонесот на Регионалните комора Битола за нашата економија е неспорен и потврден со конкретни резултати. 

Коморскиот инвестициски форум (КИФ), Регионалнара комора од Прилеп и проф. д-р Кочо Анѓушев, стопанственик и сопственик на групацијата “Фероинвест“ и “Брако“ се доботници останатите наградите што Стопанската комора на Северна Македонија ги додели по повод 101-годишнината од нејзиното создавање.