Press "Enter" to skip to content

Впушти се во вкусна авантура со новиот Metropoli Amsterdam на “Цермат“

Темната бисквита и богатиот млечен вкус го прават овој сладолед твојата желба бр. 1 денес.