Press "Enter" to skip to content

“Цртај на македонски јазик“ композиција на цитати на македонски автори на ѕидовите на библиотеката во Битола (фото)

Во рамките на манифестацијата “Цртај на македонски јазик“ беше реализиран проект со наслов “Прочитај ме, имам нешто да ти кажам“. Истиот беше реализиран во една од читалните на НУУБ “Св. Климент Охридски“ во Битола.Естетското уредување на една од читалните, не е класично сликање на ѕидовите со мурали, туку една  целосна композиција од цитати на наши македонски автори и смирувачки ликовни изрази кои соодветствуваат на овај простор.Овај проект е дело на уметничката Дијана Колонџоска, а во него зеде учество и нејзината ученичка Александра Василевска, како млад иден артист во културата, а е финансиран од Министерство за култура.