Press "Enter" to skip to content

Завршен настан за проектот “Fast Forward“ на “Pro Local“ Битола (фотогалерија)

Денес во “Вила Дихово“, се одржа завршен настан за проектот “Fast Forward“ каде беа споделени резултатите на уште еден проект наменет за млади во Пелагонија, во организација на “Pro Local“ – Битола.Присутните имаа прилика да ги чујат бизнис идеите на 15 млади луѓе од регионот, но беа и информираме кои се можностите истите да се финансираат од надворешни извори и прераснат во успешни претприемнички приказни!Во рамките на проектот „FAST FORWARD – развој на вештини на младите од Пелагонија за подобра иднина”, имплементиран од Здружението за унапредување на развојните процеси „ПРО ЛОКАЛ“ Битола, а поддржан од Американската амбасада.15 млади лица од општините Новаци, Могила, Демир Хисар, Ресен, Крушево, Кривогаштани и Долнени, се обучија како да ги развијат своите бизнис идеи.Станува збор за оригинални идеи кои ќе им овозможат самите да отворат свој бизнис, а со тоа младите да останат во родните места и да бидат економски независни.