Press "Enter" to skip to content

Ако сцената е за концерт, лобито е за афтерпарти

По концертот на Битолскиот дувачки оркестар, минатиот четврток БАК – првото КРАФТ битолско пиво, го направи својот прв афтерпарти. Вкусот на БАК е храбар и затоа оди одлично со уметноста. Оттука одлуката да бидеме дел од значајни културни настани.А овој е првиот… Зошто? Зошто и правењето на занаетчиско пиво е уметност.Моментот го направи НАШ, нашиот битолски DJ BerryQyet.Беше повеќе од една ноќ. Беше концерт за паметење со ритмите на latino jazz. Тоа беше нашата сцена на Центарот за култура, таму беа нашите луѓе, кои прават историја со Битолскиот дувачки оркестар.А афтерите на БАК стануваат настани кои ноќите ќе ги дефинираат.