Press "Enter" to skip to content

Во Жан Митрев Дијагностик Битола, ехо преглед на дојка!

НОВО во нашиот дијагностички центар: ехо преглед на дојка! 

Живеејќи во време кога карциномот на дојка стана најчестиот  дијагностициран карцином кај женската популација, нашиот  дијагностички центар дава посебно значење на дијагностиката и третманот на оваа болест. 

Драги дами, не заборавајте: редовните прегледи овозможуваат откривање на ракот на дојка во рана фаза, а раната детекција, односно скринингот, е клучна  за успешно лекување. 

Жан Митрев Дијагностик Битола 

Телефони: +389 70 408 075, +389 47 266 633 и  +389 47 266 631.