Press "Enter" to skip to content

Ренџерите од НП “Пелистер“ Битола извршија прихрана на дивечот во Цапари, Вртушка и Брајчино

Поради недостиг од храна во природат секторот за заштита и мониторинг на природните ресурси во Националниот парк “Пелистер“ од Битола, согласно законските денови за прихрана на дивеч во зимскиот период изврши прихрана на дивечот со пченка, пченица, минерали и сол за ситниот и крупниот дивеч.На хранилиштата во националниот парк “Пелистер“ оставени се стотина килограми за прихранување на ситниот прелетен и крупниот дивеч, а тоа го направија тимови на ренџерска служба кои на три локации во националниот парк на Вртушка, Пелиска и Брајчино.