Press "Enter" to skip to content

Фото вест: започнаа работите за поминување на топловодот под Драгор, кај “Кланицата“

Како и беше најававено дека после бушењето под железничката пруга кај населбата “Јени Маале“ во Битола, каде е “влезот“ на топловодот во урбаниот дел на градот, дека за брзо ќе започне и бушењето под реката Драгор, кај месноста “Кланица“, една од поспецифичните места за поставување на цевките за топловодот, деновиве се работи на тоа, информираат од ЕСМ Топлификација Битола. Поставена е машината со која ќе се изведува оваа сложена градежна активности и за брзо ќе започната работите, а тоа како претходно информираа од “ЕСМ Топлификација Битола“ тоа ќе биде четвртата точка, под патот Битола – Новаци, под Црна Река, под железничката пруга, и сега под реката Драгор.