Press "Enter" to skip to content

Жан Митрев Дијагностик Битола: Колонoскопијата

Колонoскопијата е најсигурен и најдетален преглед на дебелото црево и  претставува златен стандард во откривањето на промените и болестите на гастроинтестиналниот систем. 

Колоноскопијата се изведува со помош на колоноскоп коj овозможува  увид во долниот дел на гастроинтестиналниот тракт .

Испитувањето првенствено овозможува исклучување на можноста од  рак на дебелото црево, кај пациенти кои покажуваат дигестивни  симптоми или имаат семејна историја на рак на дебелото црево. 

Препорачливо е превентивно колоноскопија да биде направена по 50 година  од животот, доколку нема симптоми. Во случај на било какви проблеми, јавете  се веднаш на преглед.

 Прочитајте повеќе на оваа тема: