Press "Enter" to skip to content

Колоноскопски преглед во Жан Митрев Дијагностик Битола во месецот посветен на подигнување на свеста за ракот на дебелото црево

Во месецот посветен на подигнување на свеста за ракот на дебелото црево,  го насочуваме вашето внимание кон можноста за превентивен преглед во времетраење од 20 минути кој може да значи живот. 

Ракот на дебелото црево е втор најчест карцином и водечка причина за смртноста главната причина за тоа се должи токму на нередовниот и ненавремен скрининг, особено каj пациентите со позитивна семејна историја. 

Колоноскопскиот преглед е најсигурниот и најдеталниот преглед на дебелото црево, со помош на кој може да се открие карциномот на дебелото црево уште во неговите рани, почетни стадиуми.

Раната дијагностика потоа овозможува поголем број поедноставни начини за третман и излекување на оваа болест. 

Жан Митрев Дијагностик Битола 

Телефон: +389 70 408 075; +389 47 266 633; +389 47 266 631

Локација : Ул. “Север Југ ” бр.3  – Битола

E-Mail : infobitola@zmc.mk