Press "Enter" to skip to content

Промовирана платформата за учење “ДИРА“ во рамките на проектот дигитална инклузија на возрасни Роми (фото)

Во рамките на проектот: „Дигитална инклузија на возрасни Роми: стекнување знаења и вештини за е-Услуги“, во хотел “Премиер“, се одржа настан на кој се промовираше платформата за учење “ДИРА“.Координатор на проектот е финската фондација Деаконес, во соработка со Факултетот за информатички и комуникациски технологии- Битола и партнери од Финска, Италија и Србија.  Проектот е финансиран од Европската Комисија преку Еразмус + Програмата, во областа на партнерства за соработка во образованието на возрасни.Целта на промотивниот настан беше да се промовира платформата за учење “ДИРА“, начинот на кој истата функционира и како може да се користи. Оваа платформа за учење ќе резултира со подобрување на социо- економската положба на возрасните Роми преку ИТ образование и развој на дигитални вештини и компетенции што ќе ја оспособат возрасната популација и социјално загрозените луѓе да почнат да ги користат достапните електронски уреди и услуги.Проектот “ДИРА“ нуди платформа за учење и тренинг на возрасни за користење на е-Услуги и електронски уреди, кои го поддржуваат образованието на возрасни. Проектот има влијание врз образованието на возрасни на локално, регионално, национално и меѓународно ниво.На овој настан се обрати Ангелка Диневска, претставник од МИОА, која дискутираше за заложбите и услугите на Министерството во насока на поддршка на проекти од ваков тип.  На настанот присутни беа претставници од јавниот, приватниот и невладиниот сектор, како и студенти, кои со свои предлози и идеи ја поддржаа реализацијата на проектот.Проф. д-р Андријана Боцевска се фокусираше на образложение на функционалноста, корисноста и работењето на платформата. Особено радува фактот дека во изработката на оваа платформа за учење, беа вклучени и студенти од ФИКТ.На настанот забележителна беше конструктивна дискусија и предлози за понатамошни проекти со фокус кон социјална инклузија на возрасните во делот на дигиталните вештини.