Press "Enter" to skip to content

Конференција за паметни села ќе го револуционаризира руралниот развој на Пелистер

Проектот “Are you ready for Pelister„ на ПРЕДА плус фондацијата ја најави претстојната конференција која во фокус го става ‘smart village’ концептот кој има глобален тренд. Конференцијата ќе се одржи на 27 мај 2024 година, во Информативниот центар на Националниот парк Пелистер.

Овде ќе бидат истакнати иновативните пристапи кон руралниот развој преку технологијата и одржливоста, прикажувајќи ги колективните напори на Фондацијата ПРЕДА Плус и партнерите вклучувајќи ги општина Битола, Универзитетот “Св. Климент Охридски“ Битола – Факултет за ИКТ Битола, Техника Пелистер и Ротари клуб Битола.

-Зајакнувањето на руралните заедници и искористувањето на технологијата за инклузивен развој се централни теми на концептот на паметно село. Технологијата служи како моќна алатка за премостување на јазот помеѓу руралните и урбаните средини, осигурувајќи дека сите членови на заедницата имаат пристап до основните услуги и можности. Преку иновациите, можеме да создадеме иднина во која никој нема да биде изоставен, истакнуваат од ПРЕДА.

Паметните села претставуваат модерна парадигма во руралниот развој, користејќи технологија за подобрување на квалитетот на животот и промовирање на одржливост во руралните области. Во денешниот дигитален пејзаж, мора да се развиваат концепти за да ги задоволат потребите на нашите заедници. Иницијативите за паметни села нудат можност да се преиспитаат структурите на управување, да се зајакнат граѓаните и да се поттикне соработката помеѓу институциите, бизнисите и жителите.

Со интегрирање на клучните елементи како технолошка инфраструктура, дигитални услуги, обновливи извори на енергија, земјоделски иновации, претприемништво, ангажман во заедницата и подобрување на квалитетот на животот, паметните села нудат холистички решенија за уникатните предизвици со кои се соочуваат руралните заедници.

На конференцијата Smart Village презентации ќе имаат четворица истакнати експерти во
нивните области:

– Елена Бошков-Ковач, ко-основач и директор на Blueprint Energy Solutions GmbH, Виена, Австрија, ќе зборува за активното учество на жителите во енергетската транзиција за одржлива иднина.

– Проф. д-р. Илија Јолевски од Универзитетот „Свети Климент Охридски“ Битола ќе се осврне на паметната мобилност.

– Благојче Количоски, претставувајќи ја заедницата Pelister Tech, ќе ја истражува употребата на идните технологии за трансформативни цели.

– Симона Мирчевска, архитект, ќе го претстави својот оригинален концепт „Пелистер – дисперзиран музеј на природата“, придружен со изложба на мапи на самиот настан.

Концептот на конференцијата Smart Village служи како платформа за засегнатите страни за размена на идеи, споделување на најдобрите практики и воспоставување соработка за градење паметни, еластични рурални заедници. Настанот директно треба да влијае на локалната заедница и локалните и националните власти, запознавајќи ги со принципите и потенцијалот на паметните села.

Оваа конференција се реализира во склоп на проектот ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПЕЛИСТЕР? на ПРЕДА Плус Фондација се спроведува во рамки на Регионалната програма за локалн демократија во Западен Балкан 2 – ReLOaD2, која е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја имплементира Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

Проектот ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПЕЛИСТЕР? е кофинансиран од Општина Битола.