Press "Enter" to skip to content

“BV Business Group“ со поддршка за реновираниот акушерски оддел на Гинекологија во Битола

“BV Business Group” уште еднаш ја покажа својата општествено одговорност вклучувајќи се кон акцијата за реновирање на акушерскиот оддел на Гинекологија при Клиничката болница “Д-р Трифун Пановски” во Битола.Освен со врвната стручна посветеност на целиот медицински тим, со овај чекор пациентките ќе добијат и одлични услови при самиот престој таму.Жените се движечка сила во нашата компанија и фокусот на нивното општо добро во секој сегмент од нивното живеење со посебен акцент на женското здравје е примарна цел во текот на целата година, не само во месеците кога се празнува некој посебен датум посветен на нив.

Н.С. С.Д.