Press "Enter" to skip to content

Одбележан Денот на згрижувачките семејства

Центарот за поддршка на згрижувачки семејства- Битола, при ЈУ “Дом за доенчиња и мали деца “-  Битола го одбележа Денот на згрижувачките семејства на средба со згрижувачките семејства и да им оддаде  почит  и благодарност  за нивната  посветеност  во грижата и напорите  за создавање на  безбедна и сигурна средина  за раст, развој и среќна иднина  на децата и лицата  кои имаат потреба од  згрижување.   Центарот е надлежен за десет градови од Пелагониски и Југозападен регион, Битола, Демир Хисар, Прилеп, Ресен, Крушево, Охрид, Струга, Дебар, Кичево и Македонски Брод.