Press "Enter" to skip to content

“Карпатија“ го одбележува своето 20 годишно патување!

Агенцијата за обезбедување “Карпатија“, оваа година јубилејно го прославува своето 20 годишно постоење. Од 2004 година професионално ги извршува своите безбедносни услуги кон своите коминтенти и се до овој момент брои над 1.000 задоволни бизниси и домаќинства.

Во оваа компанија, целокупната безбедност е најголем приоритет, особено во време каде што безбедноста преминува во услуга која што бара голема дискретност. “Карпатија“ е токму агенцијата која што верува дека приоритизирањето на безбедноста е токму она што ја одржува и зајакнува соработката со коминтентите.

Со искуство од 20 години ги издвојува на пазарот како една од фирмите кои има стриктни сигурносни протоколи во техничкото и физичкото обезбедување.

Доколку Вашата визија за безбедност се поклопува со оваа на “Карпатија“, тогаш нивниот тим во секое време може да одговори на Вашите безбедносни побарувања.