Press "Enter" to skip to content

Ехо на абдомен во ““Жан Митрев дијагностик“ Битола

Ехото на абдомен претставува основна дијагностичка метода со која се прикажува
големината и структурата на црниот дроб, слезината, панкреасот, жолчното ќесе 
и жолчните патишта, бубрезите и стомачниот дел од аортата.
 
Користејќи звучни бранови за да произведе слики од структурите што се наоѓаат во 
абдоменот, абдоминалниот ултразвук овозможува навремена дијагностика и следење 
на различни заболувања на абдоминалните органи. 
 
Прегледот е сигурен, безбеден и неинвазивенпритоа пациентот не е изложен на јонизирачко зрачење.
 
НЕ Е ПОТРЕБЕН УПАТ!
 
За повеќе информации обратете се на следните телефонски броеви:
 
 +389 70 408 075; +389 47 266 633; +389 47 266 631
 
Локација: “Жан Митрев дијагностик“ Битола,  ул. “Север Југ“ бр. 3  – Битола
 
​​​​​​