Press "Enter" to skip to content

ЈКП “Водовод“ Битола со известување за промена на работното време

 
-Ве информираме дека работното време во Управната зграда на ЈКП “Водовод“ Битола од 01.07.2024 2024г., ќе биде од 07:00 часот до 15:00 часот, додека во останатите објекти и наплатни центри нема да има промена.
 
Со почит, ЈКП “Водовод“  Битола