Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Култура”

Работилница за изработка на детски мартинки во Библиотеката

Обичајот на правење мартинки, односно на еден вид амајлии изработени од усукани конци (најчесто од црвена и бела боја) се поврзува со „почетокот“ на месецот…